top of page
Search

Press Release: Jimmy D. Pham's Statement on the Los Angeles Board of Supervisors Decision to Honor Jane Fonda on April 30th

May 8, 2024


April 30th marks the fall of Saigon in 1975, symbolizing the loss of freedom and democracy for South Vietnam. Jane Fonda's past actions during the Vietnam War have left a detrimental and far-reaching impact on the Vietnamese community in America. The Board's decision to honor Jane Fonda on April 30th, naming it "Jane Fonda Day," is deeply troubling. My own family arrived in 1975 as Vietnamese war refugees and my parents lost their country, life and jobs due to the end of the Vietnam War. With nine people coming to the United States as refugees, they had to start their lives over in a country foreign to them and without knowing the language well. Many Vietnamese refugees have experienced the same struggles and even worse outcomes to family members and friends due to this fateful day of April 30, 1975.


As a member of the Little Saigon community in Orange County, it is deeply troubling to honor Jane Fonda on a day that holds significant historical and emotional meaning for the Vietnamese Community.


I respectfully urge the Los Angeles County Board of Supervisors to rescind their decision to honor Jane Fonda on April 30th or choose a different day that would not be so offensive to the Vietnamese Community and their plight.


Proceeding with honoring Jane Fonda on April 30th would be hurtful and insensitive to the Vietnamese Community, as it would ignore the sacrifices of United States and Vietnamese servicemen during the Vietnam War.


Sincerely,

Jimmy D. Pham

Candidate for State Assembly, AD-70Vietnamese:


Lời phát biểu của Jimmy D. Phạm về Quyết định Vinh danh Jane Fonda của Hội đồng Giám sát Los Angeles vào ngày 30 tháng 4:


Ngày 30 tháng 4 đánh dấu sự thất thủ của Sài Gòn năm 1975, đánh dấu cho sự mất tự do và dân chủ của miền Nam Việt Nam. Những hành động trong quá khứ của Jane Fonda trong Chiến tranh Việt Nam đã để lại tác động bất lợi và sâu rộng đến cộng đồng người Việt tại Mỹ. Quyết định tôn vinh Jane Fonda vào ngày 30 tháng 4 của Hội đồng Giám sát, đặt tên là "Ngày Jane Fonda", thực sự gây lo ngại sâu sắc. Gia đình tôi đến đây vào năm 1975 với tư cách là người tị nạn chiến tranh Việt Nam, cha mẹ tôi đã mất đất nước, cuộc sống và công việc của mình do Chiến tranh Việt Nam. Chín người đến Hoa Kỳ với tư cách là người tị nạn, họ phải bắt đầu lại cuộc đời mình ở một đất nước xa lạ và không biết rõ ngôn ngữ. Nhiều người tị nạn Việt Nam đã trải qua những khó khăn tương tự và thậm chí người thân và bạn bè họ còn chịu những kết cục tồi tệ hơn vì ngày định mệnh 30 tháng 4 năm 1975 này.


Là một thành viên của cộng đồng Little Sài Gòn ở Quận Cam, thật khó khăn khi tôn vinh Jane Fonda vào một ngày có ý nghĩa lịch sử và cảm xúc quan trọng đối với Cộng đồng người Việt.


Tôi xin trân trọng kêu gọi Hội đồng Giám sát Quận Los Angeles hủy bỏ quyết định tôn vinh Jane Fonda vào ngày 30 tháng 4, hoặc chọn một ngày khác để không gây phiền lòng cho Cộng đồng người Việt cũng như hoàn cảnh của họ.


Việc tiếp tục tôn vinh Jane Fonda vào ngày 30 tháng 4 sẽ gây tổn thương và thiếu tế nhị đối với Cộng đồng người Việt, vì điều đó đồng nghĩa với việc phớt lờ sự hy sinh của các quân nhân Hoa Kỳ và Việt Nam trong Chiến tranh Việt Nam.


Trân trọng,

Jimmy D. Phạm

Ứng cử viên Nghị Viện Tiểu Bang, AD-70

Comments


bottom of page